Cezândır

İki aynınla bu âlem görülür lâkin ezâdır
Ya gerektir daha çok göz ya yumulsun ki sezâdır

Gülü vardır da dikendir su ferah gör ki boğar da
Göregördüm ve fakat hepsi de hır gür ve nizâdır

Önce cennet gibidir sen kapılırsın da bu sihre
Sakın evlât yuva zannetme hapissin bu cezâdır

Selçuk Bekar

Yeni Ulubatlılar

Yirmi Birinci YY Ulubatlı Hasanlarına

Bataklıkta biten gül taneleri
Zamansız ettiler terk hâneleri
Almılalarına ne bir söz kaldı
Ne şehâdet için bahâneleri

Kelebek idiler rengi cürbecür
Semâvî kalpleri damda bile hür
Bir kızıl elmaydı bütün bir ömür
Böyle terk ettiler daha neleri Okumaya devam et

Ne Bilecekler

Bir yetimin başını okşamamış hayatta
Çokla yetinmemişler azı ne bilecekler
Ana baba kardeşi düşman görmüşler hattâ
Muhabbet kitabında yazı ne bilecekler

Yara dağlamamışlar sızı ne bilecekler
Bir gün ağlamamışlar dizi ne bilecekler
Sevdâ avlamamışlar izi ne bilecekler
Aşkı anlamamışlar bizi ne bilecekler

Selçuk Bekar

Boş İş

Seyretme batan gün yükselen ayı
Gözlerinden yıldız ağlayamazsın
Beni iki büklüm kılan yarayı
Açan sen değilsin dağlayamazsın

Çık dağlar başına kur hâtırâlar
Unutma her ufkun başka ufku var
Nâra her sâniye üflüyorken yâr
Olmayan huzûru sağlayamazsın

Okumaya devam et

Asılsız

Hayat derler asılsız
Gördüğüm mahal nedir
Mü’min gerekse gamsız
Bendeki bu hâl nedir

Sûretse bu ya öz ne
Görmek yoksa bu göz ne
İşitilmeyen söz ne
Genizden ishal nedir

El ve ayak cep ve kep
Âlemde şu eşyâ hep
Bir esastan mürekkep
Değilse muhâl nedir

Amaçsızlık amacın
Olacaklarsa acın
İçi çürük ağacın
Yanında nihâl nedir

Okumaya devam et

Sanma Tanımıyorum

Sanma sakın seni tanımıyorum
Alnıma kazılmış ilk yazısın sen
Kalbimin içini aydınlatan mum
Bana sevgilimin i’kâzısın sen

Nefes alıyorsam sînende senin
Kendimi bulmuşsam hânende senin
Bir kıymetim varsa yanında senin
Soğuk ömrün ilk ve son yazısın sen

Gündüzden geceye yerden tâ arşa
İçimden de içe aynama karşı
Gönlümün dünyâyla sensin barışı
Kâbemin tavâfı namazısın sen

Sensin çekilmezi çekilir kılan
Sensin hâfızâmda Elest’ten kalan
Senin ile gerçek olmuştu yalan
Rûhumun varlıktan niyâzısın sen

Okumaya devam et

Hediye

Sevgilime sevgilime
Gül götürün selâm verin
Gelmedi o derse niye
Deyin yaralıdır derin

Dal yükselir ben ölürken
Bir vazoda gül kurusun
Sorun değil deyin diken
Sen en büyük korkususun

Selçuk Bekar

Sefer

Durduğuma bakma dostum bu yerde
Seferîyim benim aklım seferde
Kavak yeli bilmem nerden eser de
Hayâlim başımdan başka her yerde

Her yerde sefer var her şeyde sefer
Gökyüzünde kuşlar cephede nefer
Ne dizde mecâl var ne de gözde fer
Düşmüşüm ezelde işte bu derde

Okumaya devam et