Mi’yar

Görülmedi -sanırım- hiçbir cihânda bu nâr
Ne böyle soğuk ateş ne de böyle yakan kar
Âriflere ma’lûmdur: kesret içre halvet var
Halvette halvet nedir bilse bilir şehriyâr

Bir âlem ki yok acı: en büyük acı budur
Düşülemeyen bir dert: derdin ilâcı budur
Olmamışlık bir tac ki olmanın tâcı budur
Mutsuzluğu tatmamış nasıl olsun bahtiyâr Okumaya devam et

Münâdî

Beyaz tellerden aşıp boz düşe bulaşınca
Dört gözde gizlenen iz çift yola ulaşınca
Gökten yıldız yağacak canlar ağlayacaksın
İki şehrin ışığı Üçüncü’den taşınca

Selçuk Bekâr

Canlar Fedâ

Gazâdan döner şühedâ
Vatan sana canlar fedâ
Yükselir topraktan sedâ
Vatan sana canlar fedâ

At biner avrat, ok çeker
Etfal çıkar bayrak diker
Sağ kalanlar yaşlar döker
Utan, nefes alma ya da
Vatan sana canlar fedâ

Can ödeyen aklanırken
Hâtırâlar koklanırken
Bir en yiğit beklenirken
Yürür Türk yükselir nidâ
Vatan sana canlar fedâ Okumaya devam et

Uyan Ey Dost

Uyan ey dost, öldüm mü bak
Yola revân oldum mu bak
Daha dün emekler idim
Bir kim âhın aldım mı bak
…….Ben bir cama kondum ammâ
…….Gir, cennetlik oldum mu bak

Aldırma, o resim yalan
Ben değilim onda gülen
Gülünen son günden beri
Hem pişmânım hem pek nâlân
…….Gözlerine kandım ammâ
…….Sarardım mı soldum mu bak

Ha bir saat ha bir ömür
Bugün yağan dünkü yağmur
Ahû gözler kara değil
Diler olsun bir çift kömür
…….Pervâne tek yandım ammâ
…….Son namâzım kıldım mı bak Okumaya devam et