Kırk

Öyle şiir yazsam, öyle bir roman
Terk etse hayâtı onu okuyan
Hayâl edilmemiş bir hayâliz biz
Dese ne yolcusu ne kaldığı han

İçenler bilmese gözyaşıdır bu
Geçenler Sırat’ın son taşıdır bu
Silinse mektuplar: “Yay kaşıdır bu”
Yağmur yağsa kimse değilken giryân

Kussa toprak bütün yediklerini
Ervâh cesetlerin alsa yerini
Bir şeyh bakışına tünemiş esrâr:
Ete erbain kez değdiği zaman

Selçuk Bekâr

İstanbul
20.02.2021 23:30

İç

İçime sığmayan iki içim var
Hangisini seçsem ölür diğeri
Ve bir iç görürüm ki her iç sığar
İki içimin de kalmaz değeri

İstanbul
19.11.2020 18:00

Selçuk Bekar

Ülkü

Ne kâfir ne münâfık yapabilirdi gülüm
Bize geldi Müslüman kurşunlarıyla ölüm
Direndim Putperest’e Komünist, Ateiste
Seccâdemin yönünü dost çevirdi ben öldüm

Bu semâdan kayacak bir gece en son yıldız
Çekecek perdesini sevdâyı gözleyen kız
Yeryüzünün yüzünü terk edince âşıklar
Alevler bulacaklar ruhsuz bir ceset yalnız

Selçuk Bekâr

Gördün mü?

Niye üzülürsün a benim cânım
Zâlimi mazlumdan çok gördün mü hiç
Ebedî saltanat sürdü ise kim
Atılıp düşmeyen ok gördün mü hiç

Kimine verirler mahdut bir müddet
O da bilir bunu bundandır hiddet
Uğradığın zulmü ni’met bil, sabret
Lâğıma düşmeyen b.k gördün mü hiç

Selçuk Bekâr