Gördün mü?

Niye üzülürsün a benim cânım
Zâlimi mazlumdan çok gördün mü hiç
Ebedî saltanat sürdü ise kim
Atılıp düşmeyen ok gördün mü hiç

Kimine verirler mahdut bir müddet
O da bilir bunu bundandır hiddet
Uğradığın zulmü ni’met bil, sabret
Lâğıma düşmeyen b.k gördün mü hiç

Selçuk Bekâr

Mi’yar

Görülmedi -sanırım- hiçbir cihânda bu nâr
Ne böyle soğuk ateş ne de böyle yakan kar
Âriflere ma’lûmdur: kesret içre halvet var
Halvette halvet nedir bilse bilir şehriyâr

Bir âlem ki yok acı: en büyük acı budur
Düşülemeyen bir dert: derdin ilâcı budur
Olmamışlık bir tac ki olmanın tâcı budur
Mutsuzluğu tatmamış nasıl olsun bahtiyâr Okumaya devam et